Skip the navigation
Vanliga frågor>Coffee machines>Hur programmerar du mängden espresso och varmvatten?
hero-banner-1600x470-faq
Vanliga frågor

Hur programmerar du mängden espresso och varmvatten?

Hur programmerar du mängden espresso och varmvatten?

Naturligtvis vill vi alla ha vårt kaffe på ett visst sätt. Espressomaskinens förprogrammerade dosväljare gör det enkelt att göra en enkel eller dubbel espresso med en knapptryckning, men du kan också välja din egen mängd espresso eller vatten per kopp och programmera det i maskinen. De här anpassade inställningarna sparas sedan, även om det blir strömavbrott.

Så här ändrar du den förprogrammerade espressovolymen för enkel- eller dubbel espresso:

Tryck på lägesknappen för att välja Espresso. Välj den mängd du vill programmera (1 eller 2). Håll Start-/avbrytknappen intryckt tills koppen innehåller önskad mängd espresso. När du programmerar din valda mängd blinkar lampan på knapparna dosering och Start/avbryt. Lamporna slutar blinka när programmeringen är slutförd.

Så här ändrar du den förprogrammerade vattenvolymen för enkel- eller dubbel espresso

Tryck på lägesknappen för att välja Vatten. Välj den mängd du vill programmera (1 eller 2). Håll Start-/avbrytknappen intryckt tills önskad mängd vatten finns i koppen. När du programmerar din valda mängd blinkar lampan på knappen för dosering och Start/avbryt. Lamporna slutar blinka när programmeringen är slutförd.

Programmering av espresso och varmvatten

Behöver du mer hjälp?
Om du vill ladda ned eller visa produktdokumentation för din KitchenAid-apparat kan du besöka vår sida för användarhandböcker och dokumentation.

Relaterade vanliga frågor

Var den här artikeln till hjälp?

yesno