Skip the navigation
Hem>Terms and conditions

ANVÄNDARVILLKOR

VÄLKOMMEN

Vi är glada över att välkomna dig till Nayan NV:s webbplats ("Webbplatsen"), den officiella nätbutiken för varumärket KitchenAid.

Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom Användarvillkoren. Om inget annat anges regleras förhållandet mellan Nayan NV och dess användare av dessa Användarvillkor. Användarvillkoren anses vara lästa och godkända av användaren genom att denne använder Webbplatsen. Om du inte godkänner villkoren i dess helhet ber vi dig att inte använda Webbplatsen.

När du använder en viss tjänst eller köper produkter från denna Webbplats, kan du motta nya riktlinjer och regler som gäller för sådana tjänster och produkter. Dessa tillämpas efter att ha meddelats och gäller för återstoden av din användning av Webbplatsen.

Nayan NV kan göra ändringar i Användarvillkoren genom att meddela dessa ändringar på Webbplatsen. Din användning av Webbplatsen, efter att en sådan ändring har meddelats, utgör ett godkännande av de ändrade villkoren.

Se avsnittet ’DEFINITIONER’ för betydelsen av definierade begrepp som används i dessa Användarvillkor.

INNEHÅLLETS RIKTIGHET

Nayan NV gör sitt bästa för att hålla informationen på Webbplatsen uppdaterad. Det är dock inte möjligt att garantera fullständig avsaknad av fel på Webbplatsen. Information och annat material som publiceras på Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vikter, mått och volymer för produkterna är endast ungefärliga. Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att produktinformationen är tillförlitlig och att den så korrekt som möjligt återger färgen på produkterna. Vi kan dock inte garantera att din bildskärm korrekt återger produktens färg så som den är vid leverans. Informationen på Webbplatsen ändras regelbundet utan meddelande till dig. Nayan NV förbehåller sig rätten att när som helst förändra Webbplatsen. KitchenAid och Nayan NV garanterar inte att funktionerna på Webbplatsen, materialet eller innehållet som finns på Webbplatsen, kommer att finnas tillgängliga utan avbrott eller fel, eller att Webbplatsen som gör dessa tillgängliga är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Nayan NV är inte ansvarig för användningen av, innehållet i, eller eventuella fel i Webbplatsen. Nayan NV ansvarar inte för andra webbsidor som refereras, marknadsförs eller länkas till i Webbplatsen. 

PRISER

Priset för produkterna som du beställer är priset som visas på Webbplatsen vid tidpunkten då du bekräftar din beställning. Priset kommer att bekräftas i e-postbekräftelsen som bekräftar att din beställning har mottagits. Alla priser anges i svenska kronor, inklusive moms och fraktavgifter. Om ett fel upptäcks i priset för produkterna som du har beställt eller i fraktavgifterna kommer KitchenAid kundtjänst att informera dig så snart som möjligt och erbjuda dig möjligheten att åter bekräfta beställningen till det rätta priset eller att avbryta beställningen.

ONLINEBESTÄLLNING

Du kan göra en beställning om du är en vuxen person, 18 år eller äldre. Beställningsprocessen består av följande steg:

 • du lägger till produkterna som du vill köpa i din varukorg;

 • du väljer leveransmetod;

 • du anger leveransadress;

 • du anger faktureringsadressen tillsammans med betalningsinformationen;

 • du ombeds att godkänna Användarvillkoren;

 • före beställningen kommer du att ges möjlighet att granska dina val och kontrollera det totala priset för din beställning, inklusive fraktavgifter.

Efter att beställningen har genomförts kommer KitchenAid att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att din beställning har mottagits. Vid den tidpunkten reserverar vi motsvarande belopp på ditt betal- eller kreditkort och vi debiterar ditt kort när vi skickar varorna. Om du betalar med kreditkort kommer du att få ett e-postmeddelande som innehåller din betalningsstatus. Så snart som varorna har skickats kommer du att få ett meddelande ("Leveransmeddelandet"). Alla beställningar sker med förbehåll för tillgängligheten av produkterna vid tidpunkten för försändelsen. Alla beställningar är föremål för möjliga lager fluktuationer. I händelse av en oförutsedd lager kollaps kommer KitchenAid kundtjänst att informera dig och ge dig rätten att fritt avbryta en beställningsreservation.

SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

KitchenAid vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Betalning med kreditkort sköts på nätet via en ledande betalningsleverantör, Adyen. Adyen är en PCI-godkänd europeisk betalnings-gateway. "Secure Sockets Layer" (SSL) internet krypteringsteknik från Network Solutions används för att överföra övriga personuppgifter till vår databas.

Servrarna kommer att placeras i Bryssel (Belgien) hos en Microsoft Gold Partner (Combell Group) och ett webbhotell. Dessa servrar innehåller personliguppgifter, men kommer aldrig att innehålla någon information avseende betalning eller bankposter. Servrarna är säkrade genom flera nivåer av brandväggar och ett standardsäkerhetsprotokoll.

BETALNING

Betalningsmetoderna som vi accepterar finns angivna på Webbplatsen. Betalningar måste göras i svenska kronor. Se Integritetspolicyn som finns tillgänglig på Webbplatsen för ytterligare information angående internetbedrägeri och säker betalning. Nayan NV förbehåller sig äganderätten till de sålda varorna tills dess att vi har erhållit fullständig betalning för priset och fraktavgifterna samt eventuell ränta för försenad betalning och/eller kompensation. Detaljer anges på Webbplatsens betalningssidor.

FÖRSÄLJNINGSAVTAL

Försäljningsavtal uppkommer först mellan dig och KitchenAid då Nayan NV skickar produkterna. All information på Webbplatsen är endast att betrakta som förslag och utgör inte anbud eller ensidigt avtal. Din beställning utgör ett bindande anbud från din sida att köpa våra produkter. Försäljningen kommer endast att vara bindande för oss efter att vi har meddelat dig genom Leveransmeddelandet att varorna har skickats till dig. Nayan NV förbehåller sig rätten att neka en beställning, helt eller delvis, i följande fall:

 • Om produkten inte är tillgänglig.

 • Om din banköverföringsbetalning/reservation inte har mottagits i tid.

 • Om din faktureringsinformation är felaktig eller inte kan verifieras.

 • Vid force majeure.

LEVERANSMÖJLIGHETER

 • Leveranser till postbox-adresser kommer inte att genomföras.

 • Vi levererar från måndag till fredag, förutom röda dagar.

LEVERANS

Efter att beställningen har genomförts kommer KitchenAid att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att din beställning har mottagits. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att leverera produkterna inom de tidsramar som angivits på orderbekräftelsen till Användaren. Sådana tidsramar är inte garanterade leveranstider. Felaktigt angivna adresser är Användarens ansvar och kan leda till extra kostnader som kommer att utkrävas av Användaren. Alla varor kommer att skickas från KitchenAid lager. Om din produkt inte levereras inom de angivna tidsramarna uppmanar vi dig att kontakta contact.webshop@kitchenaid.com med ditt kund- eller beställningsnummer. Du kan då välja att se försäljningsavtalet som avslutat och begära en fullständig återbetalning för de relevanta produkterna. Du kan också ange en ny leveransperiod som är lämplig efter omständigheterna och begära att KitchenAid levererar produkterna innan utgången av den nya perioden. Om KitchenAid inte levererar under den förlängda perioden kan du se försäljningsavtalet som avslutat och begära fullständig återbetalning av de relevanta produkterna. Vi levererar endast via en professionell budfirma. Vi kräver alltid att någon kvitterar leveransen. Du kan acceptera att en leverans kvitteras av en annan person än Användaren, förutsatt att sådan person finns närvarande på den angivna adressen och är en vuxen person, 18 år eller äldre. Om ingen finns närvarande vid tidpunkten för leverans kommer du uppmanas att kontakta budfirman för att bestämma ett alternativt leveransdatum.

DEFEKTA PRODUKTER

Du måste kontrollera att din försändelse är korrekt vid leverans. Om det finns avvikelser eller problem med din beställning ska du notera vilken typ av avvikelse eller problem som föreligger på följesedeln och underteckna den. Du ska meddela oss skriftligen via e-post till contact.webshop@kitchenaid.com inom 2 månader från det att du märkte felet och du ska följa den returprocess som står beskriven under "Ångerrätt". För felaktiga varor eller returer på grund av fel som KitchenAid har gjort återbetalar KitchenAid alla kostnader i samband med retur. KitchenAid kommer, i sådana fall, att skicka dig ett nytt leveransmeddelande och vi kommer automatiskt och omedelbart att skicka rätt ersättningsprodukt till dig på vår bekostnad.

ÅNGERRÄTT

Om du inte är nöjd med ditt onlineköp, har du rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar från leveransdatumet. Alla artiklar måste returneras i dess originalförpackning och i oanvänt skick, med originaletiketter, användarinstruktioner, garantibroschyr och andra etiketter och förpackningar. Du är ansvarig för att returnera produkterna till oss så snart som möjligt. Om varor du returnerar under din ångerrätt inte är i säljbart skick kommer vi inte att acceptera din retur.

Returinstruktioner:

 • Steg 1: Kontakta contact.webshop@kitchenaid.com och uppge ditt ordernummer. KitchenAid-kontaktcenter kommer skicka en returetikett och ett returnummer till dig tillsammans med instruktioner för retur via e-post.

 • Steg 2: Packa det som ska returneras (endast oanvända artiklar, med originaletiketter, användarinstruktioner, garantibroschyrer och andra etiketter och förpackningsmaterial) i originalkartongen för att förhindra skador under transporten.

 • Steg 3: Skriv ut returetiketten och tejpa fast den på ditt paket. Returetiketten omfattar alla nödvändiga uppgifter som ditt namn, din adress och returadressen, ditt telefonnummer, artikelnummer och/eller beskrivning av produkten som returneras samt returnummer.

 • Steg 4: Om du har några frågor efter steg 3, tveka inte att kontakta KitchenAid kundservice. Läs noga igenom returanvisningarna och kontakta vårt expressbud för avhämtning enligt vad som anges i returanvisningarna. Du måste ordna med upphämtning med vårt expressbud inom 7 kalenderdagar från den dag vi skickade e-postmeddelandet med returetiketten, returnumret och returinstruktionerna.

 • Steg 5: Förutsatt att du har uppfyllt alla returkraven återbetalas du inom 14 dagar. Om du inte har uppfyllt alla returkraven kommer vi att meddela dig via e-post varför vi inte kan godkänna din retur.

Returnera endast varor som du köpt online till kitchenaid.se genom det förfarande som beskrivs ovan. Produkter som du har köpt online kan inte återbetalas eller returneras via våra butiker eller återförsäljare.

Behövs information för retur:

För att få en återbetalning, dela den begärda informationen nedan med KitchenAid Contact Center på följande e-postadress: contact.webshop@kitchenaid.com

 •  Jag / vi (*) anger härmed / (*) att jag / vi (*) återkallar (*) vårt avtal om försäljning av följande produkter / leverans av följande tjänst (*):

 • Beställt på (*) / Mottaget den (*)

 • För- och efternamn och efternamn på kund (er)

 • Kundens adress

 • Telefonnummer

 • Ordernummer

 • Artikelnamn eller antal produkter du vill returnera

 • Anledning att återvända

 • Ytterligare kommentarer vi måste vara medvetna om?

(*) Ta bort om det inte behövs

ANSVARSBEGRÄNSNING

a. Webbplatsen: Nayan NV garanterar inte att funktionerna på Webbplatsen, materialet eller innehållet som finns på Webbplatsen, kommer att vara utan avbrott eller utan fel, eller att Webbplatsen som gör dessa tillgängliga är fri från virus eller andra skadliga komponenter. b. Reklamationsrätt: Konsumenter är berättigade till lagstadgad reklamationsrätt. Den omfattar avvikelser på varorna vid tiden för leverans. Säljaren åtar sig att utan kostnad ersätta eller reparera de berörda varorna (eller delarna). Säljaren förbehåller sig rätten att byta ut artikeln om kostnaderna för reparation är oproportionerliga eller om reparation inte är möjlig. Konsumenten har bevisbördan att visa att defekter som visar sig från 6 månader efter leverans fanns redan vid tidpunkten för leverans. c. Kommersiell garanti: KitchenAid erbjuder även en kommersiell garanti för vissa produkter. Se garantikortet och/eller Webbplatsen för mer information om denna garanti. d. Villkor för kommersiell garanti: För att få garantiservice på ett servicecenter behöver du uppvisa det ifyllda garantibeviset eller inköpskvittot i original. e. Undantag: Denna garanti omfattar endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakats av olyckor, försummelse, normal förslitning, fall, dåligt underhåll eller felaktig användning.

Nayan NV är inte ansvarig gentemot dig med anledning av lämnade uppgifter (såvida de inte lämnats falskeligen).

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla varumärkesnamn, produktnamn och beteckningar som används på Webbplatsen är varumärken eller handelsnamn som tillhör Nayan NV eller tredje part. Du får inte använda eller reproducera några sådana varumärken eller handelsnamn eftersom det kan utgöra ett intrång i ägarens rättigheter. All design på Webbplatsen, texter, dokument, filmer och andra tjänster och framställandet därav, samt allt annat material på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt tillhörande KitchenAid eller dess leverantörer. Du får göra elektroniska kopior och skriva ut delar av Webbplatsen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att göra en beställning eller för att använda Webbplatsen som en shoppingresurs. Du får inte använda information eller material på Webbplatsen på annat sätt, inklusive reproduktion med andra syften än vad som anges ovan, modifieringar, distribution, eller (åter)publicering. Skulle du vilja använda material och information från denna Webbplats måste du erhålla Nayan NV:s  föregående skriftliga samtycke.

DEFINITIONER

Inom tillämpningsområdet för dessa Användarvillkor ska begreppen som listas nedan anses ha följande betydelse om inget annat uttryckligen nämns:

 • Användarvillkor: dessa villkor och alla dess tillägg eller uppdateringar.

 • Beställning: resultatet av beställningsprocessen som beskrivs i avsnittet ”Onlinebeställning” i Användarvillkoren.

 • Nayan NV: Nayan NV, publikt aktiebolag, som bildats enligt belgisk lag (så kallat NV), har registrerat säte på 8850 Ardooie (Belgium), Pittemsestraat 58d, företagets organisationsnummer Kortrijk 0806.661.106.

 • Användare: någon som genom att ange Webbplatsens adress eller att följa en länk besöker denna Webbplats och använder den för informationssyfte eller för att göra en beställning.

 • KitchenAid: KitchenAid Europa Inc., med registrerat säte på Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien.

 • Webbplats: en samling webbsidor som samlas under adressen http://www.kitchenaid.se

TILLÄMPLIG LAG

Tvist gällande giltigheten, tolkningen och/eller tillämpningen av dessa Användarvillkor regleras uteslutande av Sveriges lagar och i svensk domstol. Denna klausul påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Användaren samtycker till att elektroniskt bevismaterial (dvs. e-post, säkerhetskopior, etc.) kan användas som giltig bevisning vid en eventuell tvist angående användning av Webbplatsen.

Om något av Användarvillkoren befinnes vara ogiltigt eller ej tillämpbart förblir de övriga villkoren giltiga och den del som förklarats ogiltig förblir tillämpbar i den utsträckning det tillåts enligt lag.

FULLSTÄNDIGT AVTAL

Dessa Användarvillkor ersätter alla tidigare villkor som tillämpats mot Användaren. För frågor, kommentarer eller vid tekniska problem i relation till Webbplatsen, kontakta oss på contact.webshop@kitchenaid.com , tel.:00800 381 04026.

Dessa Användarvillkor uppdaterades senast den 23 oktober 2018.