Hem>Support> Vanliga frågor
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur monterar man sikt- och vågdelen?

Allt du behöver veta om att sätta ihop sikt- och vågdelen och fästa den på din KitchenAid-köksmaskin. Följ stegen för mer exakt bakning …

Innan du sätter ihop sikt- och vågdelen (5KSMSFTA) för första gången torkar du av ingredienstratten, siktenheten och den vridbara rännan med en varm, fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. Obs! Diska inte sikthöljet eller den digitala vågen, men alla andra delar tål maskindisk.

Gör så här för att fästa sikthöljet på köksmaskinen:

  1. Stäng av köksmaskinen (hastighet 0) och dra ut kontakten. how do you assemble the sifter and scale step 1
  2. Om köksmaskinen har frontfäste för delar med kåpa och gångjärn fäller du upp för att öppna. För köksmaskiner med borttagbar kåpa för frontfästet vrider du vredet moturs för att ta bort kåpan för frontfästet. image alt text
  3. För in delaxelhöljet i delfronthöljet. Se till att drivaxeln hamnar i det fyrkantiga uttaget på frontfästet. Rotera delen fram och tillbaka om det behövs. Sprinten på delhöljet passar i skåran på kanten av fronthöljet när den är i rätt läge. image alt text
  4. Dra åt vredet på köksmaskinens frontfäste medurs tills delen sitter fast ordentligt på köksmaskinen. image alt text

Så här monterar du den vridbara rännan:

Sänk ned den vridbara rännan i sikthöljet i vinkel, varvid du riktar in markeringarna på den vridbara rännan med markeringarna ovanför skårorna på insidan av sikthöljet. Den vridbara rännan sitter säkert i sikthöljet och roterar lätt när den är korrekt monterad. image alt text
TIPS: Rikta in handtaget på rännan med en av skårorna när du sänker ned den vridbara rännan i sikthöljet för att rikta in markeringarna.

Så här monterar du siktenheten:

Sänk ned siktenheten i sikthöljet i vinkel så att drivaxeln kan föras in i sikthöljet. När axeln har förts in hela vägen trycker du nedåt på sikten, mitt emot axeln, för att klicka fast den på plats.
image alt text

Så här monterar du vågen:

Placera vågen ovanpå sikthöljet med den digitala vågens display vänd bort från köksmaskinen och en aning till vänster om mitten. Vrid vågen moturs tills den låses fast på plats. image alt text

Så här monterar du ingredienstratten:

Rikta in ingrediensventilen med motsvarande skåra på vågen och sänk ned tratten på vågen tills den sitter ordentligt.
image alt text

Var den här artikeln till hjälp?
top
Välj en annan produkt

Jämför

Jämför produkter

Du får inte köpa fler än 3 produkter. Ta bort en produkt innan du lägger till en ny.