Hem>Support> Vanliga frågor
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur monterar man matberedaren för köksmaskiner?

Se hur du monterar matberedaren för KitchenAid-köksmaskiner. Det här tillbehöret används tillsammans med köksmaskinen för att skära, tärna och strimla. Så här gör du …

Matberedaren för köksmaskiner (5KSM2FPA) levereras färdigmonterad, redo att hjälpa dig att skiva, tärna och strimla färska ingredienser. Först sätter du fast den på köksmaskinen enligt instruktionerna nedan, och se sedan hur du växlar mellan de olika skivorna för att uppnå olika resultat.

Gör så här för att sätta fast matberedaren på köksmaskinen:

 1. Stäng av köksmaskinen (hastighet 0) och dra ur kontakten.  how do you attach the food processor to the mixer step 1
 2. För köksmaskiner med gångjärn på frontfästets kåpa: fäll upp för att öppna. För köksmaskiner med borttagbar kåpa för frontfästet: vrid vredet moturs för att ta bort kåpan. how do you attach the food processor to the mixer step 2
 3. För in delen i frontfästet. Vrid delen fram och tillbaka vid behov. Sprinten på tillbehörets hölje passar i skåran på kanten av fronthöljet när den är i rätt läge. how do you attach the food processor to the mixer step 3
 4. Dra åt vredet tills matberedaren sitter fast ordentligt i köksmaskinen. how do you attach the food processor to the mixer step 4
 5. Placera en skål eller behållare under matutgångsrännan, så är du redo att sätta igång. how do you attach the food processor to the mixer step 5

Så här tar du bort matberedarlocket:

 1. Ta tag i matarröret på spärrlocket och vrid det medurs för att ta bort det från matberedarenheten.

Så här sätter du i den vändbara rivskivan:

 1. Sätt i insatsen i delen så att matarrören är i linje och insatsen är rak. how do you install the reversible shredding disc step 1
 2. Skjut in skivadaptern på drivtappen. how do you install the reversible shredding disc step 2
 3. Håll den vändbara rivskivan i de två fingergreppen med den önskade rivsidan uppåt. Sätt i skivan på skivadaptern genom att föra adaptern genom hålet i botten av skivan tills den ligger an mot insatsen. how do you install the reversible shredding disc step 3
 4. Sätt på locket genom att vrida det moturs och se till att det låses på plats. how do you install the reversible shredding disc step 4

Så här sätter du i julienneskivan:

 1. Sätt i insatsen i delen så att matarrören är i linje och insatsen är rak. how do you install the julienne disc step 1
 2. Skjut in skivadaptern på drivtappen. how do you install the julienne disc step 2
 3. Håll julienneskivan i de två fingergreppen, med den mindre sidan av mittenhålet uppåt. Sätt i skivan på skivadaptern genom att föra adaptern genom hålet i botten av skivan tills den ligger an mot insatsen. how do you install the julienne disc step 3
 4. Sätt på locket genom att vrida det moturs och se till att det låses på plats. how do you install the julienne disc step 4

Så här sätter du i den justerbara strimlingsskivan:

 1. Sätt i insatsen i delen så att matarrören är i linje och insatsen är rak. how do you install the adjustable slicing disc step 1
 2. Håll strimlingsskivan i fingergreppen och sänk ned den på drivtappen. Du kan behöva vrida skiv-/drivadaptern tills den faller ned på plats. 2
 3. Ställ in önskad skivtjocklek genom att flytta den externa kontrollspaken åt vänster för tunnare skivor eller åt höger för tjockare skivor. how do you install the adjustable slicing disc step 3
 4. Sätt på locket genom att vrida det moturs och se till att det låses på plats. how do you install the adjustable slicing disc step 4 Obs! Om den skivade maten inte har önskad tjocklek kan den externa kontrollspaken justeras under drift.

Så här sätter du i tärningsskivan och tärningskniven:

 1. Sätt i insatsen i delen så att matarrören är i linje och insatsen är rak. how do you install the dicing disc and blade step 1
 2. Håll tärningsskivan i mittenhålet och skivans kant, med rännans kantsida vänd nedåt. Placera skivan ovanpå insatsen så att tärningsgallret är i linje med insatsens matarrör. how do you install the dicing disc and blade step 2
 3. Montera kniven ovanpå tärningsskivan genom att skjuta på den på drivtappen. how do you install the dicing disc and blade step 3
 4. Sätt på locket genom att vrida det moturs och se till att det låses på plats. how do you install the dicing disc and blade step 4
Var den här artikeln till hjälp?
top
Välj en annan produkt

Jämför

Jämför produkter

Du får inte köpa fler än 3 produkter. Ta bort en produkt innan du lägger till en ny.