Skip the navigation

DET NYA ENERGIFFEKTIVITETSKLASSER

Från mars 2021 kommer det nya energimärken och reviderade energieffektivitetsklasser för hushållsapparater. Här hittar du all relevant information om detta.

tree

Energimärket (eller EU-etiketten) har tillhandahållit information om låg energi- och vattenförbrukningsdata för stora hushållsapparater sedan 1996. Det krävs enligt lag och visas på produkten, både i butiker och via återförsäljarnas webbplatser. Energimärket är avsett att visa kunden energieffektivitetsuppgifter på en överblick för att möjliggöra en bättre jämförelse med andra produkter. Med tiden har hushållsapparater blivit mer kostnads- och energieffektiva. Av denna anledning uppdateras nu EU-etiketten.

Europeiska unionen har utfärdat en obligatorisk uppdatering av det nuvarande energimärket för följande produktkategorier:

 • Tvättmaskiner

 • Kombinerad tvätt-/torkmaskin

 • Kyl/frys

 • Diskmaskin

Från mars 2021 måste etiketten ensam vara synlig på alla enheter.

energy-label

Förändringar i klasser för energiffektivitet

Vad förändras exakt i energieffektivitetsklasserna?

Det är faktiskt ganska enkelt: De vanliga ""Plus"" klasserna, så som A+++, A++ och A+, ersätts av en enhetlig energiförbrukningsskala från A till G. Den sju-stegiga färgskalan bibehålls. På grund av ändrade mätmetoder är det inte möjligt att konvertera den gamla etiketten till den nya etiketten. Endast ungefärlig information är möjlig.

För närvarande kommer förändringarna inte att påverka torktumlare, ugnar och fläktar. Dessa förväntas revideras från 2022. Så det är mycket möjligt att du hittar en C-Class tvättmaskin bredvid en A+++ torktumlare.

Europeiska tillverkarföreningen (APPLIA) förklarar bakgrunden till översynen, deadlines, tillverkarnas och detaljhandlarnas skyldigheter, de nya kraven på ekodesign med avseende på resurseffektivitet och det nya energimärket. Konsumenterna kommer bara att se de nya etiketterna på enheterna från 1 mars 2021.

energy-efficiency-class

Det nya energimärket för diskmaskiner

Som en del av standardiseringsprocessen har de tidigare "Plus" klasserna (A+++, A++ och A+) också ersatts för diskmaskiner med en enhetlig skala från A till G. Enligt den tidigare standarden motsvarar den nya energineffektivitetsklassen B ungefär den gamla enhet med A+++ -23%.

 1. QR-kod

 2. Energieffektivitetsklass

 3. Energiförbrukning i kWh/100 drivande Eco-cykler

 4. Antal standardinställningar

 5. Vattenförbrukning i liter/Eco-cykel

 6. Varaktighet på ""Eco""-cykeln

 7. Uttryckta i dB (A) för 1 pW och bullerutsläppsklass


energy-efficiency-class-C

Det nya energimärket för kyl/frys

Det kommer också att finnas en QR-kod på etiketten på kylskåp och frysar, som länkar till EU:s produktdatabas EPREL. Där hittar du ytterligare information om energimärket och produktdatabladet för respektive produkt. De tidigare plusklasserna (A+++, A++ och A+) gäller inte längre för kyl- och frysområdet. Det nya klasserna för energieffektivitet sträcker sig från A till G. Den nya energieffektivitetsklassen A motsvarar en enhet med A+++ - 60% enligt föregående standard. Som tidigare redovisas förbrukningen av el på årsbasis. A-Ds nya bullerklasser är nya för att göra ljudnivån i dB (A) mer transparent.

 1. QR-kod

 2. Energieffektivitetsklass

 3. Energiförbrukning i kWh/år (mätt under nya standardförhållanden)

 4. Total volym av alla frysta fack

 5. Total volym av alla ofrysta fack

 6. Bullerutsläpp uttrycks i dB (A) för 1 pW och bullerutsläppsklass


energy-efficiency-class-B

Det nya energimärket för vinkyl

Det kommer också att finnas en QR-kod på etiketterna på vinkylaren, som länkar till EU:s produktdatabas EPREL. Där hittar du ytterligare information om energimärket och produktdatabladet för respektive produkt. De tidigare plusklasserna (A+++, A++ och A+) gäller inte längre för kylningsområdet. Det nyaklasserna för energieffektivitet sträcker sig sedan från A till G. Som tidigare redovisas förbrukningen av el på årsbasis. A-Ds nya bullerklasser är nya för att göra ljudnivån i dB(A) mer transparent.

 1. QR-kod

 2. Energieffektivitetsklass

 3. Energiförbrukning i kWh/år (mätt under nya standardförhållanden)

 4. Antal standardvinflaskor som kan lagras

 5. Bullerutsläpp uttryckta i dB (A) för 1 pW och bullerutsläppsklass


Förordningen om ekodesign

Förutom de ändrade klasserna för energieffektivitet gäller även den nya förordningen om ekodesign från och med den 1 mars 2021. Detta reglerar miljövänlig design av produkter, minsta tillgänglighet av reservdelar och förmågan att återvinna och reparera. Syftet är att minska miljöpåverkan från hushållsapparater med hänsyn till hela livscykeln.

the-ecodesign-regulation
REFRIGERATORS-FREEZERS

KYLSKÅP OCH FRYSAR

All den senaste tekniken för fräschör. Du kommer att älska vår förvånande designdetaljer med.

Visa Alla
DISHWASHER

DISKMASKINER

Få skinande rent resultat med ytterst effektiva, rymliga och kraftfulla diskmaskiner.

Visa Alla
WINE-CELLAR

VINKÄLLARE

Ge dina vinflaskor det bästa stället att vila på innan du öppnar dem! Upptäck vår premium vinkyls kollektion.

Visa Alla