Hem>Support> Vanliga frågor
Hur kan vi hjälpa dig?
Vanliga frågor>Köksmaskinsfamilj>Köksmaskiner>Komma igång med köksmaskinen> Hur monterar och justerar man köksmaskinen med hävarm?

Hur monterar och justerar man köksmaskinen med hävarm?

När du packar upp din nya KitchenAid-köksmaskin med hävarm ställer du in den så här. Se stegen här …

Din köksmaskin är utformad för att vara enkel att använda, så du blir snabbt bekant med den. Se hur du ställer in den nedan.

Sätta fast skålen

 1. Kontrollera att hastigheten är '0' (av) och att köksmaskinen är urkopplad.
 2. Placera skålens hävarm i det nedre läget.
 3. Passa in skålens stöd över styrstiften. ![hur monterar och justerar man köksmaskinen med hävarm STEG1](https://assets.wpsandwatch.com/storage/images/_aliases/KA_compressed/9/0/8/6/18386809-1-eng-GB/72c8e1ed428f-how_do_you_assemble_and_adjust_the_bowl-lift_mixer_step1.jpg ”hur_monterar_och_justerar_man_köksmaskinen_med_hävarm_STEG1”)
 4. Tryck nedåt på skålens baksida tills skålens stift fäster med ett snäpp i fjäderspärren. Du bör höra att den ”snäpper” på plats.
 5. Höj skålen innan du mixar.

Obs! Det är viktigt att du trycker ned skålens baksida tills du tydligt hör att den ”snäpper fast”. Om du inte hör det kan det verka som om skålen sitter rakt men den är inte fastlåst på plats, och blandaren kommer att slå emot sidorna av skålen.

Höja upp skålen

 1. Vrid handtaget till läget rakt upp. ![hur monterar och justerar man köksmaskinen med hävarm STEG2](https://assets.wpsandwatch.com/storage/images/_aliases/KA_compressed/1/1/8/6/18386811-1-eng-GB/859e797fe52d-how_do_you_assemble_and_adjust_the_bowl-lift_mixer_step2.jpg ”hur_monterar_och_justerar_man_köksmaskinen_med_hävarm_STEG2”) När du blandar måste skålen alltid vara i upphöjt, låst läge.

Sänka skålen

 1. Vrid handtaget bakåt och nedåt.

Ta bort skålen

 1. Kontrollera att hastigheten är '0' (av) och att köksmaskinen är urkopplad.
 2. Placera skålens lyfthandtag i det nedre läget.
 3. Ta bort blandaren, trådvispen eller degkroken.
 4. Ta tag i skålens handtag och lyft rakt upp och bort från styrstiften.

Fästa ett tillbehör (blandare, trådvisp eller degkrok)

 1. Kontrollera att hastigheten är '0' (av) och att köksmaskinen är urkopplad.
 2. Trä tillbehöret på blandaraxeln.
 3. Vrid sedan tillbehöret åt höger så att det hakas fast över stiftet på axeln. ![hur monterar man och justerar man köksmaskinen med hävarm STEP3](https://assets.wpsandwatch.com/storage/images/_aliases/KA_compressed/3/1/8/6/18386813-1-eng-GB/efbf7c36993b-how_do_you_assemble_and_adjust_the_bowl-lift_mixer_step3.jpg ”hur_monterar_man_och_justerar_man_köksmaskinen_med_hävarm_STEP3”)

Ta bort ett tillbehör (blandare, trådvisp eller degkrok)

 1. Kontrollera att hastigheten är '0' (av) och att köksmaskinen är urkopplad.
 2. Tryck tillbehöret uppåt och vrid sedan åt vänster.
 3. Dra av tillbehöret från blandaraxeln.

Kontrollera skålens avstånd (höjd):

Din köksmaskin justeras på fabriken för optimal blandning, med blandaren (flatblandaren) strax ovanför skålens botten. Om flatblandaren av någon anledning slår i skålens botten eller är för långt ifrån skålen kan du snabbt korrigera det.

På köksmaskiner med hävarm kan justerskruven finnas på ett av två ställen. Om du inte ser den som i ”A” i diagrammet är det en mycket liten skruv, som i ”B” . Hur monterar och justerar man köksmaskinen med hävarm STEG4 Hur monterar och justerar man köksmaskinen med hävarm STEG5 Obs! Köksmaskiner som är tillverkade före 1980 har inga justeringsskruvar, och ett auktoriserat servicecenter måste göra eventuella justeringar. Om så är fallet, vänligen skicka e-post till oss ELLER [ring oss här](tel:00800 381 04026) – detta är ett kostnadsfritt telefonnummer och tjänsten tillhandahålls på ditt lokala språk – öppet måndag till fredag från 08.00 till 17.00.

 1. Dra ur kontakten till köksmaskinen eller koppla bort strömmen.
 2. Placera skålens hävarm i nedfällt läge.
 3. Fäst blandaren.
 4. Justera så att blandaren precis går fri från skålens botten i upplyft läge. Det gör du genom att vrida skruven (A) moturs för att höja skålen och medurs för att sänka skålen. Det behövs bara en liten vridning: skruven roterar inte mer än 1/4 varv (90 grader) i någon riktning. (Hela intervallet för justeringen är 1/2 varv, eller 180 grader.) Obs! Justeringsskruven för köksmaskiner med fällbart drivhuvud är densamma, men för modeller med hävarm gäller att för vissa modeller som är tillverkade efter april 2003 måste justeringsskruven roteras i motsatt riktning. Om du försöker vrida medurs och det inte hjälper, pröva att skruva i motsatt riktning.
 5. Placera skålens hävarm i upprätt läge för att kontrollera avståndet.
 6. Upprepa steg 4 och 5 om det behövs.

När flatblandaren är korrekt justerad slår den inte emot botten eller sidan av skålen. Om flatblandaren eller trådvispen är så nära att de slår emot botten av skålen kan det orsaka slitage av den vita beläggningen på flatblandaren, eller vispens trådar kan slitas eller gå sönder.

Tecken på att köksmaskinen måste justeras:

• Om flatblandaren slår i sidan av en skål på en köksmaskin med hävarm har skålen inte låsts fast på plats ordentligt, även om den ser ut att vara rak. • Om ingredienser på botten av skålen inte blandas in innebär det att blandarens läge är för högt. • Om det fällbara drivhuvudet inte låses på plats är blandarens läge för högt. • Om den vita blandaren eller vispen slår i botten innebär det att vispen sitter för lågt.

Var den här artikeln till hjälp?
top
Välj en annan produkt

Jämför

Jämför produkter

Du får inte köpa fler än 3 produkter. Ta bort en produkt innan du lägger till en ny.