Allmänna villkor

VÄLKOMMEN

Vi är glada att välkomna dig till Frucon² webbplats (hädanefter kallad "Webbplatsen"), den officiella nätbutiken för varumärket KitchenAid.
Vi ber att du tar dig tid att noggrant läsa igenom dessa användarvillkor. Om inget annat anges regleras förhållandet mellan Frucon² och dess användare exklusivt av dessa användarvillkor som anses vara lästa och godkända av användaren. Om du inte godkänner villkoren i dess helhet ber vi att du inte använder Webbplatsen.

När du använder en viss tjänst eller köper produkter från denna Webbplats, kan du från tid till annan motta ytterligare riktlinjer och regler som gäller för sådana tjänster och produkter, vilka samtliga härmed införlivas genom hänvisning och kommer att gälla för din användning av Webbplatsen.
Frucon² kan från tid till annan göra ändringar i Användarvillkoren genom att meddela dessa ändringar på Webbplatsen. Din användning efter att en sådan ändring har meddelats utgör ett godkännande av de ändrade villkoren.
Se avsnitt ’DEFINITIONER’ ’ för betydelsen av definierade begrepp som används i dessa Användarvillkor.

INNEHÅLLETS RIKTIGHET

Frucon² gör sitt bästa för att hålla informationen på Webbplatsen uppdaterad. Det är dock inte möjligt att garantera en fullständig avsaknad av fel på Webbplatsen. Information och annat material som publiceras på Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vikter, mått och volymer för produkterna är endast ungefärliga. Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att produktinformationen är tillförlitlig och att den så korrekt som möjligt återger färgen på produkterna. Vi kan dock inte garantera att din bildskärm korrekt återger produktens färg så som den är vid leverans. Informationen på Webbplatsen ändras regelbundet utan meddelande till dig. Frucon² förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget godtycke, förändra Webbplatsen. KitchenAid och Frucon² garanterar inte att funktionerna på Webbplatsen, eller material eller innehåll som finns på Webbplatsen, kommer att vara utan avbrott eller utan fel, eller att Webbplatsen som gör dessa tillgängliga är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Frucon² är inte ansvariga för användningen av Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, innehållet och eventuella fel däri.

PRISER

Priset för produkterna som du beställer är priset som visas på Webbplatsen vid tidpunkten då du bekräftar din beställning och kommer att bekräftas i e-postbekräftelsen som bekräftar att din beställning har mottagits. Alla priser anges i svenska kronor, inklusive moms och fraktavgifter.
Om ett fel upptäcks i priset för produkterna som du har beställt eller i fraktavgifterna kommer vi att informera dig så snart som möjligt och erbjuda dig möjligheten att återbekräfta beställningen till det rätta priset eller att avbryta beställningen.

ONLINEBESTÄLLNING

Du kan göra en beställning om du är en vuxen person, 18 år eller äldre. Beställningsprocessen består av följande steg:

 • Du lägger till produkterna som du vill köpa till din varukorg;
 • Du väljer leveransmetod;
 • Du anger leveransadressen;
 • Du anger faktureringsadressen tillsammans med betalningsinformationen;
 • Du kommer att uppmanas att godkänna Användarvillkoren;
 • Innan du lägger beställningen kommer du att ges möjlighet att granska dina val, kontrollera det totala priset för din beställning, inklusive fraktavgifter.

Efter att beställningen har lagts kommer vi att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att din beställning har mottagits. Vid den tidpunkten reserverar vi motsvarande belopp på ditt betal- eller kreditkort och vi debiterar ditt kort när vi skickar varorna. Om du betalar med kreditkort kommer du att få ett e-postmeddelande som innehåller din betalningsstatus. Så snart som varorna har skickats kommer du att få ett meddelande ("Leveransmeddelandet"). Alla beställningar sker med förbehåll för tillgängligheten av produkterna vid tidpunkten för skickande. Vi förbehåller oss rätten att, oavsett anledning, avbryta din beställning.

SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

KitchenAid och Frucon² använder sig av alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
En betalning med kreditkort sköts on-line via en ledande on-line Payment Service Provider, (tjänste leverantör) Adyen. Adyen ett godkänt PCI europeisk betalnings- gateway. "Secure Sockets Layer" (SSL) internet krypteringsteknik från Network Solutions används för att överföra annan personlig information till vår databas.
Servrarna kommer att inhysas i Bryssel (Belgien) genom en Microsoft Gold Partner, Combell Group och en Internet webbhotell. Dessa servrar innehåller personlig information, men kommer aldrig innehålla någon information avseende betalning eller bank poster. Servrarna är säkrade genom flera nivåer brandväggar och en standard säkerhetsprotokoll.

BETALNING

Betalningsmetoderna som vi accepterar finns angivna på Webbplatsen. Betalningar måste göras i svenska kronor. Se Integritetspolicyn som finns tillgänglig på Webbplatsen för ytterligare information angående internetbedrägeri och säker betalning.
Frucon² förbehåller sig äganderätten till de sålda varorna till dess att vi har erhållit fullständig betalning för priset och fraktavgifterna, samt eventuell ränta för försenad betalning och/eller kompensation. Detaljer anges på Webbplatsens betalningssidor.

FÖRSÄLJNINGSAVTAL

Inget försäljningsavtal kommer att finnas mellan dig och KitchenAid till dess att Frucon² skickar produkterna. All information på Webbplatsen är endast förslag att beakta och är inte ett anbud eller ett ensidigt avtal. Din beställning utgör ett bindande anbud från din sida att köpa våra produkter.
Försäljningen kommer endast att vara bindande för oss efter att vi har meddelat dig genom Leveransmeddelandet att varorna har skickats till dig.
Samsonite förbehåller sig rätten att neka en beställning, helt eller delvis, i följande fall:

 • Om produkten inte är tillgänglig.
 • Om din banköverföringsbetalning/reservation inte har mottagits i tid.
 • Om din faktureringsinformation är felaktig eller inte kan verifieras.
 • Vid force majeure.

LEVERANSMÖJLIGHETER

 • Leveranser till PO Box adresser kommer inte genomföras.
 • Vi levererar från måndag till fredag, förutom röda dagar. Vi bara levererar på lördag i Belgien och Frankrike.

LEVERANS

Efter att beställningen har lagts kommer vi att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att din beställning har mottagits. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att leverera produkterna inom de tidsramar som anges på den enskilda orderbekräftelsen till användaren. Sådana tidsramar är inte garanterade leveranstider som går att förlita sig på. Felaktigt angivna adresser är användarens ansvar och kan leda till extra kostnader som kommer att utkrävas av användaren.

Alla varor kommer att skickas från Frucon². Om din produkt inte levereras inom de angivna tidsramarna uppmanar vi dig att kontakta med ditt kund- eller beställningsnummer via kitchenaid@frucon.net. Du kan då se försäljningsavtalet som avslutat och begära en fullständig återbetalning för de relevanta produkterna. Du kan också ange en ny leveransperiod som är lämplig efter omständigheterna och begära att Frucon² levererar produkterna innan utgången av den perioden; och då, om Frucon² inte levererar under den förlängda perioden kan du se försäljningsavtalet som avslutat och begära en fullständig återbetalning för de relevanta produkterna.

Vi levererar endast via en professionell budfirma. Vi kräver alltid att någon kvitterar leveransen. Du accepterar att en leverans kan kvitteras av en annan person än användaren, förutsatt att sådan person finns närvarande på den angivna adressen och är en vuxen person, 18 år eller äldre. Om ingen finns närvarande vid tidpunkten för leverans kommer du att uppmanas att kontakta budfirman för att bestämma ett alternativt leveransdatum.

DEFEKTA PRODUKTER

Du måste kontrollera om din försändelse är korrekt vid leverans. Om det finns avvikelser eller problem med din beställning ska du notera vilken typ av avvikelse eller problem som föreligger på följesedeln och underteckna den. Du ska meddela oss skriftligen om problemet inom 24 timmar från leveransdagen via e-post till customerservice@frucon.ney och följa den returprocess som står beskriven under "Din ångerrätt". För felaktiga varor eller returer på grund av fel som Frucon² har gjort återbetalar Frucon² dock alla kostnader i samband med retur. Frucon² kommer, i tillämpliga fall, att skicka dig ett nytt leveransmeddelande och vi kommer automatiskt och omedelbart att skicka rätt ersättningsprodukt till dig på vår bekostnad.

DISTANSAVTAL

Om du inte är helt nöjd med ditt onlineköp, har du rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar från leveransdatumet.

Alla artiklar måste returneras i oanvänt skick, med originaletiketter, användarinstruktioner, garantibroschyr och andra etiketter och förpackningar samt i originalförpackning. Du är ansvarig för att returnera produkterna till oss så snart som möjligt. Om varor du returnerar under din ångerrätt inte är i säljbart skick kommer vi inte att acceptera din retur.

Returinstruktioner:

 • Steg 1: Kontakta kitchenaid@frucon.net och uppge ordernumret. Vi kommer skicka dig en returetikett och ett returnummer tillsammans med instruktioner för retur via e-post.
 • Steg 2: Packa det som ska returneras (endast oanvända artiklar, med originaletiketter, användarinstruktioner, garantibroschyrer och andra etiketter och förpackningsmaterial) i originalkartongen för att förhindra skador under transporten.
 • Steg 3: Skriv ut returetiketten och tejpa fast den på ditt returpaket. Returetiketten omfattar alla nödvändiga uppgifter som ditt namn, din adress och returadressen, ditt telefonnummer, artikelnummer och / eller beskrivning av produkten som returneras samt returnummer.
 • Steg 4: Läs noga igenom returanvisningarna och kontakta vårt expressbud för avhämtning enligt vad som anges i returanvisningarna. Du måste ordna med upphämtning med vårt expressbud inom 7 kalenderdagar från den dag vi skickade e-postmeddelandet med returetiketten, returnumret och returinstruktionerna.
 • Steg 5: Förutsatt att du har uppfyllt alla returkraven skickar vi instruktioner för återbetalning inom 30 dagar. Om du inte har uppfyllt alla returkraven kommer vi att meddela dig via e-post varför vi inte kan godkänna din retur.

Returnera bara varor som du köpt online genom det förfarande som beskrivs ovan. Produkter som du har köpt online ska inte återbetalas eller returneras via våra butiker eller återförsäljare.

ANSVARSBEGRÄNSNING

a. Webbplatsen: Frucon² garanterar inte att funktionerna på Webbplatsen, eller material eller innehåll som finns på Webbplatsen, kommer att vara utan avbrott eller utan fel, eller att Webbplatsen som gör dessa tillgängliga är fri från virus eller andra skadliga komponenter.
b. Lagstadgad garanti: Konsumenter är berättigade till en lagstadgad garanti. Den omfattar avvikelser på varorna vid tiden för leverans. Säljaren åtar sig att utan kostnad ersätta eller reparera de berörda varorna (eller delarna). Säljaren förebehåller sig rätten att byta ut artikeln om kostnaderna för reparation är oproportionerliga eller om reparation inte är möjlig. Konsumenten har bevisbördan att visa att defekter som visar sig efter 6 månader efter leverans fanns redan vid tidpunkten för leverans.
c. Kommersiell garanti: KitchenAid erbjuder även en ytterligare kommersiell garanti för vissa produkter. Se garantikortet och/eller Webbplatsen för mer information om denna garanti.
d. Garanti kondition: För garantiservice på ett servicecenter behöver du det ifyllda garantibeviset eller inköpskvittot i original.
e. Utstängningar: Denna garanti omfattar endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakats av olyckor, försummelse, normal förslitning, fall, dålig underhåll eller fel användning.
Frucon² är inte ansvarig gentemot dig med anledning av lämnade uppfigter (såvida de inte lämnats falskeligen).
f. Vårt totala ansvar i samband med köpeavtalet kommer inte att överstiga priset för produkterna i fråga.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla varumärkesnamn, produktnamn och beteckningar som används på Webbplatsen är varumärken eller handelsnamn som tillhör Frucon² eller tredje part. Du får inte använda eller reproducera några sådana varumärken eller handelsnamn eftersom det kan utgöra ett intrång i ägarens rättigheter. All design på Webbplatsen, texter, dokument, filmer och andra tjänster och urvalet och framställandet därav, samt allt annat material på Webbplatsen är skyddade av upphovsrätt tillhörande KitchenAid eller dess leverantörer. Du får göra elektroniska kopior och skriva ut delar av Webbplatsen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att göra en beställning eller för att använda Webbplatsen som en shoppingresurs. Du får inte att använda information eller material på Webbplatsen på annat sätt, inklusive reproduktion med andra syften än vad som anges ovan, modifieringar, distribution, eller (åter)publicering. Skulle du vilja använda material och information från denna Webbplats måste du erhålla Frucon² föregående skriftliga samtycke.

AVBESTÄLLNING

Frucon² förbehåller sig rätten att neka en beställning, helt eller delvis. Inga skyldigheter åläggs Frucon² eller kan underförstås genom mottagande eller undersökning av bidraget om inte, eller till dess att, en formell skriftlig överenskommelse skrivs under av Frucon² och av dig själv, och därefter skall Frucon² åtaganden endast vara sådana som de uttrycks i sådan skriftlig överenskommelse.

DEFINITIONER

Inom tillämpningsområdet för dessa användarvillkor skall begreppen som listas nedan anses ha följande betydelse om inget annat uttryckligen nämns:

 • Användarvillkor: dessa villkor och alla dess tillägg eller uppdateringar.
 • Beställning: resultatet av beställningsprocessen som beskrivs i avsnitt 4 i Användarvillkoren.
 • Frucon²: Frucon², publikt aktiebolag, som bildats enligt belgisk lag (så kallat NV), har registrerat säte på 8850 Ardooie (Belgium), Pittemsestraat 58d, företagets organisationsnummer Kortrijk 0806.661.106; Frucon² är ansvariga för den tekniska supporten för Webbplatsens drift.
 • Användare: någon som genom att ange Webbplatsens adress eller att följa en länk besöker denna Webbplats och använder den för informationssyfte eller för att göra en beställning.
 • KitchenAid: KitchenAid Europa Inc., med registrerat säte på Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien.
 • Webbplats: en samling webbsidor som samlas under adressen http://www.kitchenaid.se

TILLÄMPLIG LAG

Tvist gällande giltigheten, tolkningen och/eller tillämpningen av dessa Användarvillkor regleras uteslutande av Sveriges lagar och svenska domstolar. Denna klausul påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Användaren samtycker till att elektroniskt bevismaterial (dvs. e-post, säkerhetskopior, etc.) kan användas som giltig bevisning vid en eventuell tvist angående användning av Webbplatsen.
Om något av Användarvillkoren befinnes vara ogiltigt eller ej tillämpbart förblir de övriga villkoren giltiga och den del som förklarats ogiltig förblir tillämpbar i den utsträckning det tillåts enligt lag.

FULLSTÄNDIGT AVTAL

Dessa användarvillkor ersätter alla tidigare villkor som tillämpats mot användaren.
För frågor, kommentarer eller tekniska problem angående Webbplatsen, kontakta oss på kitchenaid@frucon.net, tel. +32 51 69 95 05 och fax +32 51 696 837.
Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 1 augusti 2017

Önskelista

Du måste vara inloggad för att lägga till produkter på önskelistan.

Gå till ditt konto

Välj en annan produkt

Jämför

Jämför produkter

Du får inte köpa fler än 3 produkter. Ta bort en produkt innan du lägger till en ny.