Sekretessmeddelande

KitchenAid Europa Inc., ett belgiskt företag som har upprättats enligt belgisk lagstiftning, som har sitt registrerade kontor på Nijverheidslaan 3, box 5 1853 Strombeek Bever, Belgien, är vederbörligen registrerat i det belgiska företagsregistret med momsnumret BE 0441 626 053 (kallas härefter KitchenAid), (”vi”, ”oss”, ”vår”), som registeransvarig och en del av den globala Whirlpool-gruppen (”Whirlpool-gruppen”) och arbetar för att hålla dina personuppgifter och sekretessen (”personuppgifter” enligt definitionen i gällande dataskyddslag) som lämnas in för de syften som anges nedan säkra. Därför informerar detta meddelande dig om vilka personuppgifter vi samlar in, hur de hanteras, i vilka syften och hur du kan utnyttja dina individuella rättigheter för att få tillgång till, uppdatera, åtgärda eller ta bort sådana uppgifter.

VARFÖR OCH NÄR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER OCH TILLHÖRANDE HANTERING

Vi hanterar endast personuppgifter som du tillhandahåller när du registrerar produkten som du har köpt, samt om du kontaktar oss för att be om information eller hjälp eller när du köper KitchenAid-tillbehör i onlinebutiken med tillbehör, i den utsträckning som det är nödvändigt för att fullfölja de syften som beskrivs i detta meddelande. När KitchenAid inte behöver hantera personuppgifter i identifierbart format för att uppfylla syftet med dem strävar vi efter att avidentifiera personuppgifterna och ta bort personliga identifierare i sådana fall.
Vi samlar in de personuppgifter som du anger för att kunna öppna ett konto i ditt namn och/eller fyller i produktregistreringsformulär och/eller för att kontakta dig och/eller när du fyller i beställningsformuläret som du skickar till oss för produktköp.
Du behöver inte fylla i och skicka in produktregistreringsformuläret som detta meddelande refererar till, men du måste vara medveten om att om du väljer att inte skicka in en fullständigt ifylld blankett, kanske vi inte kan uppfylla din begäran eller tillhandahålla våra begärda tjänster på rätt sätt.  Det kan även hindra oss från att skicka information till dig som vi tror kan vara av intresse eller fördel för dig, såsom t.ex. informationer om förlängda garantier för produkterna du har köpt.
Om du dessutom tillhandahåller personuppgifter om dina släktingar, vänner eller andra tredje parter, så godkänner du och garanterar att du har fått medgivande från dessa tredje parter att lämna ut personlig information till oss för att använda i de syften som beskrivs i detta meddelande.

VAD VI GÖR NÄR VI SAMLAR IN OCH HANTERAR PERSONUPPGIFTER

När vi har mottagit personuppgifterna, behandlar KitchenAid dem för följande ändamål:
Hantera relationen med dig efter köpet av produkten, dokumentera och spåra vår kommunikation och korrespondens med dig, enligt alla relaterade juridiska krav samt eventuella föreskrifter om intern redovisning, administration och skatt, hantering och policyer.
Dela dem med andra företag i Whirlpool-grupp när de ska användas för samma ändamål som beskrivs i detta meddelande.  En lista över Whirlpool-gruppens företag tillhandahålls på begäran.
Dela dem med våra noggrant utvalda samarbetspartner, om du har givit ditt samtycke i förväg, när de ska användas för samma ändamål som beskrivs i detta meddelande. En lista med samarbetspartner tillhandahålls på begäran.
I marknadsföringssyften, om du har givit ditt samtycke i förväg och/eller i den omfattning som tillåts under andra juridiska grunder och rättfärdiganden.
Hålla dig informerad, som beskrivs i nästa avsnitt i detta meddelande.

HÅLLER DIG INFORMERAD

När du har godkänt detta, om det inte redan har tillåts under andra juridiska grunder och rättfärdiganden, kan vi använda personuppgifterna för att skicka e-post, SMS, MMS (och andra elektroniska meddelanden), fax, post och telefon som innehåller följande:  
marknadsföring om nyheter, gåvor, produktinformation eller nya produktlanseringar, produkterbjudanden/säljerbjudanden eller online säljerbjudanden (apparater, tillbehör, förbrukningsvaror) från KitchenAid (och andra i Whirlpool-gruppen) och från valda kommersiella samarbetspartner, en lista över dessa kan tillhandahållas på begäran, som vi tror kan intressera dig;
marknadsföring och kommersiella erbjudanden och kommunikation (t.ex. nyhetsbrev) om förlängda garantier, som tillhandahålls av KitchenAid, på produkter som du har registrerat eller visat intresse för.  Sådana garantier kan tillhandahållas av KitchenAids pålitliga kommersiella samarbetspartner, en lista över dessa kan tillhandahållas på begäran;
inbjudningar om att delta i undersökningar om produkter eller kundtjänst;
inbjudningar om att delta i utlottningar, tävlingar och spel, mässor, produkt- eller matlagningsuppvisningar.
Om du vill sluta prenumerera på allt marknadsföringsmaterial som vi skickar eller relaterade aktiviteter som anges ovan kan du enkelt göra det genom att följa anvisningarna om uppsägning av prenumerationen som finns i varje marknadsföringskommunikation eller genom att kontakta oss på: KitchenAid Marketing Department, Nijverheidslaan 3, box 5 1853 Strombeek Bever, Belgien.

VEM KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna samlas in och bearbetas för ovanstående syften av våra medarbetare när de arbetar med administration, redovisning, marknadsföring och kampanjer, kundvård, IT-systemsadministration, hantering, underhåll och utveckling, enkäter och kampanjer, som är relevant för de syften som beskrivs i detta meddelande.  Dina personuppgifter lagras i KitchenAids och Whirlpool-gruppens databaser samt i databaser som hanteras av externa leverantörer, med vilka KitchenAid har tecknat ett korrekt avtal, som finns inom EU samt i USA, en lista över vilka kan tillhandahållas på begäran.
Observera att vissa personuppgifter även kan rapporteras till myndigheter och offentliga organ i relevanta lokala områden, vanligtvis för juridiska och skattemässiga syften eller där det är rimligt att göra det för att skydda KitchenAids verksamhet, kunder, personal eller leverantörer. Dessutom kan de lämnas ut till presumtiva köpare eller samarbetspartner och deras professionella rådgivare, för att utforska föreslagna försäljningar eller överföringar av Whirlpool-företaget eller dess verksamhet eller tillgångar, kommersiella partnerskap eller samriskprojekt som kan uppstå vid olika tidpunkter, i den mån anonymisering inte är möjlig eller rimlig. Efter slutförd transaktion, kan köpare och partner använda uppgifterna för samma ändamål som anges i detta meddelande.

NÄR PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRS UTOMLANDS

Lokala sekretesslagar låter KitchenAid överföra personuppgifter till andra länder under förutsättning att du har godkänt det i förväg eller om det finns andra juridiska skäl till det och att lämpligt skydd säkerställs.
Notera att personalen hos KitchenAid, andra medlemmar i Whirlpool-gruppen, KitchenAid och tredje parter som är våra tjänsteleverantörer för vår räkning, kan befinna sig utomlands och även utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När så är fallet strävar KitchenAid efter att säkerställa att överföringen sker helt enligt Europeiska unionens och lokala lagar och föreskrifter och att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda personuppgifterna i dessa länder.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

KitchenAid behandlar och bevarar dina personuppgifter så länge som det behövs enligt lagen eller för våra identifierade legitima affärsbehov och vår avsedda tillämpning som beskrivs ovan/nedan.

IHRE RECHTE IN DIESEM ZUSAMMENHANG

Enligt EU:s sekretesslagar får du kontrollera om KitchenAid har personuppgifter om dig, och om så är fallet, få en kopia av dem, tillsammans med information om hur och i vilket syfte de hanteras av KitchenAid. Du kan också begära att de personuppgifter som vi har om dig uppdateras och/eller korrigeras och, om det tillåts enligt gällande lag, raderas. Du kan också när som helst dra tillbaka ditt samtycke avseende hanteringen av dina personuppgifter.
Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan, ändra dina inställningar om hur du får information, meddela KitchenAid om ändringar i dina uppgifter eller har några frågor om hur KitchenAid använder dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacykitchenaid@kitchenaid.com.

SAFE HARBOR

Whirlpool efterlever Safe Harbor-ramverket mellan USA och EU samt Safe Harbor-ramavtalet mellan USA och Schweiz som har fastställts av USA:s Department of Commerce (näringsdepartement) angående insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen respektive Schweiz. Whirlpool har certifierat att det efterlever sekretesspolicyn Safe Harbor mellan USA och EU, samt USA och Schweiz, vad gäller meddelande, urval, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomförande. Information om Safe Harbor-ramverket både för EU och Schweiz finns på: http://export.gov/safeharbor
Om du har en fråga om sekretess eller data som vi inte har besvarat kan du kontakta TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request Klicka här för information om fax och post. TRUSTes Dispute Resolution-process (tvistlösningsprocess) finns endast på engelska.

Önskelista

Du måste vara inloggad för att lägga till produkter på önskelistan.

Gå till ditt konto

Välj en annan produkt

Jämför

Jämför produkter

Du får inte köpa fler än 3 produkter. Ta bort en produkt innan du lägger till en ny.